GCE O/L எழுதிய மாணவிகளுக்கான பதினோராவது பரிசளிப்பு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கும் வைபவம்

OL எழுதிய மாணவிகளுக்காக வருடாந்தம் நடத்தப்பட்டு வருகின்ற ஷரியா கற்கைநெறி இவ்வருடமும் பதினோராவது முறையாக தாருல் ஹுதா அரபு மற்றும் இஸ்லாமிய கற்கைகளுக்கான பெண்கள் கல்லூரியில் சிறப்பாக நடாத்தி முடிக்கப்பட்டது. கற்கை நெறியை பூர்த்தி செய்து அதன் பின்னர் நடத்தப்பட்ட பரீட்சையிலும்… Read more »